Algemene voorwaarden - 1

Duiklampen.nl doet zijn uiterste best om een uitstekende service te verlenen aan haar klanten. Duiklampen.nl waardeert het vertrouwen dat u stelt in de verkoop door middel van haar website www.Duiklampen.nl, en zet alles in het werk om ten volle aan uw wensen te voldoen. Het is belangrijk dat u weet wat u van Duiklampen.nl kunt verwachten en omgekeerd. De hieronder beschreven Algemene Voorwaarden stellen u in staat u rechtspositie te kennen wanneer u onze site bezoekt en bestellingen plaatst.
Artikel 1: Exclusieve toepasselijkheid
Deze voorwaarden regelen de verhoudingen tussen Duiklampen.nl en haar klanten voor elke verkoop door Duiklampen.nl gedaan. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Onze klanten kunnen zich in geen enkel geval beroepen op hun onwetendheid die per definitie uitsluitend het gevolg is van hun schuldige nalatigheid om van de Algemene Voorwaarden kennis te nemen.

Wij eigenen ons het recht toe om onze Algemene Voorwaarden ten allen tijde eenzijdig aan te passen zonder de verplichting onze klanten hiervan op de hoogte te brengen. De meest recente versie van onze Algemene Voorwaarden kunnen worden ingezien via onze website. Indien wijzigingen hierin worden aangebracht komen daarmee per direct alle voorgaande Algemene Voorwaarden te vervallen.
Artikel 2: Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door Duiklampen.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan noch kan er door klant rechten uit worden ontleend. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht of producten worden verwijderd zonder voorafgaande mededelingen. Productinformatie kan onvolledig zijn of niet meer geldig zijn. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Alle getoonde afbeeldingen geven zo goed mogelijk het te kopen product weer, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid. Uit getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele linken naar de productpagina's van fabrikanten kunnen niet meer correct werken en/of informatie bevatten waar Duiklampen.nl niet achter staat. Duiklampen.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

In geen geval kan Duiklampen.nl aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het resultaat is van de levering, werking of gebruik van de op deze website getoonde informatie. Het gebruik van deze website is voor eigen risico van de gebruiker cq bezoeker.
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
De koopovereenkomst ontstaat nadat door klant een verzoek tot levering van producten geplaatst is bij Duiklampen.nl, hierbij te noemen "bestelling". Een bestelling kan gedaan worden middels onze website, telefonisch of via e-mail. Om een bestelling te kunnen plaatsen dient de klant zich te registreren en juiste informatie te verstrekken als daarom gevraagd wordt. Door te registreren verklaart de klant zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, en de wijzigingen die wij daarin aanbrengen en hier beschikbaar stellen te accepteren.
Artikel 4: Prijzen en prijsaanpassingen
Alle prijzen op deze website zijn vermeld in euro, zijn inclusief 21% BTW en zijn exclusief eventuele verzendkosten. Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de prijzen op onze site aan te passen.
Artikel 5:Bindende prijs
Het plaatsen van een artikel in de winkelwagen geeft de klant geen recht op prijsgarantie. De prijzen op het moment van plaatsen van de bestelling zijn de bindende prijzen. Een uitzondering hierop is beschreven in Artikel 10.
Artikel 6: Leveringsmethode
Aan klanten die woonachtig zijn in Nederland kunnen producten geleverd worden door toezending per post of via persoonlijk afhalen bij ons duikcentrum in Zoelen. Dit is volgens keuze van de klant. De adresgegevens zijn: Duikcentrum de Beldert, Zoelense Zandweg 1, Zoelen. Aan klanten die woonachtig zijn buiten Nederland worden producten geleverd door toezending per post. Een uitzondering zijn die producten die volgens de keuze van Duiklampen.nl te groot of te zwaar zijn voor toezending per post. Deze producten kunnen uitsluitend door klant persoonlijk afgehaald worden bij ons duikcentrum. De klant wordt direct na het in de winkelwagen plaatsen van een dergelijk product hiervan op de hoogte gesteld.  Alleen klanten die woonachtig zijn in Nederland kunnen deze producten bestellen. Klanten uit het buitenland kunnen de betaalprocedure niet meer voltooien. De leveringsmethoden met de daarbij behorende kosten staan tevens vermeld op de beginpagina van onze website.
Artikel 7: Leveringstermijnen
Een bestelling zal uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling aan klant geleverd worden, mits alle bestelde producten op voorraad zijn. Wanneer een of meerdere artikelen uit de bestelling niet op voorraad zijn ontvangt de klant schriftelijk of telefonisch bericht met de verwachte levertijd van de gehele bestelling. De leveringstermijnen worden naar beste vermogen door Duiklampen.nl gerespecteerd, doch het bindt Duiklampen.nl niet. Vertraging in de leveringstermijn geeft de klant derhalve geen recht op schadevergoeding.

Indien een arikel niet meer leverbaar is omdat het uit productie is gehaald door de fabrikant, is het de beslissing van Duiklampen.nl om in overleg met de klant deze een vervangend artikel aan te bieden.


Lees verder op de volgende pagina
Fabrikanten
Categorieën
 Film & Video
   Paralenz
   SeaLife
 Opruiming
   OP = OP
 Kadobon
   Kadobon

 Lampsoort
   Kabellamp
   Staaflamp
   Hand(greep)lamp
   Backuplamp
   Videolamp
   Stroboscoop
 Lamp componenten
   Accu
   Lampkop
 Lamp toebehoren
   Batterijen
   Bevestigingssystemen
   Goodman handles
   Kabels
   Laders
   Lamp(unit)
   Reserve-onderdelen
   Diversen